Медиа мониторинг

Имате въпроси или желаете да използвате нашите услуги?
Свържете се с нас

Статистика и анализи

✓ Медиен имидж на компании

Медийният анализ ви показва как вашата компания е представена в медиите. Той акцентира върху фактите, които рефлектират негативно или подобряват медийният имидж на дадена компания. Медийният анализ показва кои медии и журналисти са най-заинтересовани от вашата компания или институция и как те работят с вашите прес-съобщения. Ще получите детайлен преглед за това кой най-често представя компанията ви, кои експерти коментират компанията или продуктите й. Вие също така може да правите мониторинг на вашата конкуренция по същия начин и да сравнявате нейните параметри на публичност с тези на вашата компания.

✓ Медиен имидж на теми

Медийният анализ може да се фокусира върху всяка социална, икономическа или друга тема, генерално покрита от медиите. Ние анализираме не само присъствието на темата в медиите, но и насоките на индивидуалните публикации. Ние откриваме в какъв контекст е представена проследяваната тема, какви аргументи са били използвани, кои са защитниците и опозиционерите на темата. Тематичният анализ също така може да бъде свързан с анализ на компания или институция, свързани с проследяваната тема.

✓ Медиен имидж на личности

Мониторингът на медийния имидж на дадена личност е важен, особено за представители на политическата и културната сфера, след като медиите имат голямо влияние върху тези сфери, като това влияние рефлектира върху професионалният успех на подобни личности.

✓ Количествен и контент анализ

Изготвяне на месечна справка за общ брой материали; споменаване на клиента в материалите и оценка тона на материалите. Контент – анализ на материалите на всеки месец. Брой материали, типове медии, разположение на материала и др.

✓ Изчисляване на рекламни еквиваленти

Изчисляване на рекламни, спрямо официалните тарифи на водещите медиа шопове.

✓ Ключови характеристики

Преглед на най-важните фактори, засягащи медийния имидж Графични и статистически данни, опростяващи стратегическото вземане на решения – препоръки за възможни стъпки за оптимизиране на медийния имидж

✓ Медийни източници

Печат (централен, регионален, периодичен) Телевизия, Радио, Интернет

✓ Географско и езиково покритие

България, Балкани, ЕС

✓ Формат на данните

Word, PowerPoint, Excel, JPG

✓ Периодичност на доставка на информацията

Ежедневно, Седмично, месечно, тримесечно, полугодишно или годишно Анализи за точно определен период от време

Онлайн достъп

Информацията, предоставена от CrossDisplay е изцяло достъпна в Интернет.

Свържете се с нас Вход за клиенти