Проф. д-р Димитър Димитров: За УНСС връзката с бизнеса е основен приоритет | 20.12.2021 00:00 | 24 Часа | стр. 37

Развиваме партньорства с водещи компании и банки и договаряме престижни стажантски програми, посочва ректорът на най-големия икономически университет - Проф. Димитров, каква беше за УНСС отиващата си 2021 година? - Можем да се похвалим с успешно проведена кандидатстудентска кампания и ръст на новоприетите студенти. За поредна година запълнихме държавния план-прием за бакалаври в 43 специалности и приехме желаещите платено обучение, които отговарят на условията за кандидатстване. Налице е ясна тенденция на повишаване на интереса за обучение в УНСС, като през последните 2 години ръстът е наи-голям -17% Расте относителният дял на платеното обучение, като тази година той е повече от 1/3 от общия брой новоприети студенти в степен "бакалавър". Най-голямото предимство за студентите е, че направихме приема по специалности още от първи курс. През настоящата учебна година почти възстановихме нивата на общия брой новоприети магистри от 2017 г. Дигиталното ще е съществена част от живота, образованието и бизнеса занапред. Като университет номер едно в тази област успяхме да дигитализираме всички процеси в университета - от изпитите, през онлайн обявяването до класирането и онлайн записването. Дигитализиран е процесът за кандидатстване в студентските общежития и издаването на уверения. Студентите вече ползват 21 онлайн услуги. Електронната студентска книжка от тази година е достъпна и за магистрите. - Защо приемът по специалности е предимство за студентите? - Защото още от първи курс катедрите, които водят специалности, могат да осъществят контакт със студентите и да ги подпомагат в процеса на обучението им, ако имат затруднения по отделни дисциплини. Също и да осигуряват фокуса на обучението върху специалността чрез включването им в съвместни инициативи с бизнеса, които почти всички катедри вече организират, в научноизследователски проекти, стажове, практики и други. - Кои са най-предпочитаните специалности? - За поредна година интересът към специалностите "Финанси" и "Счетоводство" остава много голям. Безспорен фаворит е "Маркетинг". Тази година можем да се похвалим и с много голям интерес към "Право". Разбира се, има широко портфолио от специалности, които са сред предпочитаните от кандидат-студентите. - Как свързвате обучението с практиката и бизнеса, за да знаете какво търси пазарът на труда и от какви кадри има нужда? - Наред със стабилната теоретична подготовка практическото обучение заема водещо място в нашите програми. Младите хора искат още в университета да се почувстват професионално подготвени и уверени. За УНСС връзката с бизнеса е основен приоритет. Бяхме първият университет, който въведе позиция заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики. Поддържаме тесни контакти с работодателите. Университетът развива дългосрочни партньорства с водещи компании и банки и договаря престижни стажантски програми. Привличаме за лектори най-изявените специалисти, на ключови позиции в бизнеса и държавното управление. Тази тенденция е много отчетлива през последните 1-2 години - бизнесът, големи компании или сдружения финансираха няколко магистърски програми, и то целево, за определена специалност. Така че тази връзка с практиката е много тясна и ние насърчаваме това. Нещо повече - подготвяме и свързваме нашите студенти с реалната бизнес среда. През годината Междууниверситетският център за развитие на кариерата и Студентският съвет организират четири кариерни форума. Миналата седмица се проведе последният за тази година - "Дни на кариерата в икономическия сектор". Тези инициативи предоставят възможност на студентите за професионално ориентиране, практическо обучение, кариерно развитие и реализация. През тази година над 5000 от студентите успяха да участват присъствено в кариерните форуми. В онлайн формат по избор - чат, аудио или видео разговор, в интервюта за работа се включиха повече от 400. - Лесно ли си намират работа вашите студенти, след като завършат? - Тясната връзка между образование и бизнес е причината нашите възпитаници да са толкова търсени. Над 97% от тях се реализират до първата година от завършването си. Работодателите приемат дипломата на УНСС като гаранция за отлична подготовка и висок професионализъм. Стр. 37

Виж
Виж цяла страница