България и Румъния обсъждат безопасността по Дунав в Русе | 09.10.2019 00:00 | Утро | стр. 5

Среща, посветена на традициите и новостите в спасителните дейности по река Дунав, провеждат днес в Русе Изпълнителна агенция "Морска администрация", аналогичната румънска държавна структура и други институции и организации с отношение към безопасността по реката във всичките й измерения.
Срещата е част от проект на същата тема, изпълняван съвместно от българската и румънската морски ад министраци и. Ще бъдат представени мерки за подобряване на реакцията при бедствени ситуации по реката на двете отговорни институции и заедно с представители на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав", регионалните дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" и "Гранична полиция". Също така ще бъдат обсъдени възможностите за взаимодействие и съвместни дейности по търсене и спасяване на река Дунав.^7

Виж
Виж цяла страница