Тема: Разстрели като в миналото /пълен текст/ | 12.01.2018 00:00 | БНТ 1 | ч.

Гост: Цецка Цачева
Водещ: Добър вечер, казвам. Добре дошли в предаването.
Цецка Цачева: Добър вечер.
Водещ: Кажете ми днес имахте ли работа покрай европредседателството?
Цецка Цачева: Разбира се, че след тържественето откриване във вчерашния ден, емоцията, която завладя мнозинството от българите, днес бе напълно нормален работен ден. Срещата с комисарите. По различни теми бяхме групирани.
Водещ: По кои вие работихте?
Цецка Цачева: Аз работих в групата на министър Захариева и г-жа Могирини, която включва въпросите на външната политика, на сигурността, отбраната, на вътрешния ред, на сигурността и на правосъдието.
Водещ: За какво говорихте днес?
Цецка Цачева: Днес напривихме преглед на идващото от Естония. В частта за правосъдието имах възможността да информирам колегите, за това, как е минало вчера изслушването ми в Европарламента.
Водещ: Вие бяхте с Валентин Радев, в комисията Либе. Какво е това?
Цецка Цачева: Това е една от най – големите комисии на ЕП, която е с най – широк кръг на дейнос. В нея се обсъждат сигурността, правата на гражданите, правата на потребителите, правосъдието. Представихме приоритети на българското европредседателство.
Водещ: Да ви питам, че ме интересува. Правите някаква европейска прокуратура, която е решена и гласувана, но ще стане докато ние сме председатели.
Цецка Цачева: По време на българското председателство ще се направят първите сериозни стъпки към нейната институционализация, но тя ще заработи 2021г.
Водещ: Как прокурор от Белгия ще ме съди мен в България? Как става юрисдикцията?
Цецка Цачева: Ще има европейски прокурор, като държавите членки ще могат да излъчат по един прокурор. Ролята му е делегерина. Те ще отговарят за финансиге и разходването на фондовете на ЕС.
Водещ: Т.е. тях ще гледа и Брюксел?
Цецка Цачева: Конкретно процедурата ще се случи по време на българското европредседателство?
Водещ: Прокуратурата ще бъде това, което беше ОЛАФ?
Цецка Цачева: ОЛАФ, ще има своето място в прокуратурата. Но е важно взаимодейството по между им.
Водещ: Министър Цачева, видя се, че ние не си обменяме информация. Видя се и от Америка, и от Европа. Има си терористи, те си минават без препятсвано. Как ще става това взаймодействие между държавите. Как ще става тази обмяна?
Цецка Цачева: Благодаря ви за този въпрос. Очакваме да бъде постигнато споразумение за обмяна на доказателства в наказателния процес
Водещ: До сега как си ги обменяме?
Цецка Цачева: До сега това става чрез познатите средства за двустранна помощ. Във всички случай трябва да използваме новите средства, ИТ сектора.
Водещ: Аз съм лайк в правото. Обяснете ми го с казус. Марио Николов, когато го съдиха за приосвоени фондове по САПАРД, неговите съучастници в Германия, бяха осъдени, изтърпяха наказанието си, излязоха от затвора. Тука го освободиха. Обяснене ми, това ще се случи ли пак? Може ли нашите като ги хванат за подобно нещо да не се измъкват? Пак ви казвам, ония в Германия излязоха от затвора, тия се измъкнаха.
Цецка Цачева: Аз не мога да говоря по конкретния казус.
Водещ: Помните го.
Цецка Цачева: Аз го помня, но всеки един юрист цитира фактите, такива каквито те са доказани в процеса. Точно, за да бъдат доказани, за да информацията, която е в интернет пространството е много важно да съществуват правила, да има достатъчен механизъм, за да може тази информация, да се използва в наказателния процес. Има много голям интерес от страна на магистратите.
Водещ: За какво?
Цецка Цачева: Когато говорим за електронно правосъдие това означава възможност за електронен обмен. И тук идва въпроса със съхраняването и обмяната на данните. Защото тук идва въпросът с данните и правата на отделната личност, правото на личен живот.
Водещ: Къде да ги пазят ли?
Цецка Цачева: И това е важно. Но с оглед върховенството на правото, с оглед върховенството на отделните свободи на личността, но този баланс между публичните права и личните права е много важен.
Водещ: Това ще го търсите. Кажете ми какво правим с европейските неща вътре в България? Какво работите като министър в областта на правосъдието? Каква е голямата тема, която трябва да решите в този политически сезон?
Цецка Цачева: В Този политически сезон няколко са приоритети. Аз винаги започвам с приориетния за нас. Това е продължаване на реформата в съдебната власт.
Водещ: Какво предстои?
Цецка Цачева: Знаете, че в доклада по подов 10 години членство, бяха отправени конкретни 17 препоръки. Свързани с независимостта, с конституционната реформа, която се проведе за взаимодействието. Препоръките са да няма отсъпление от това по което вече се работи. Разбира се, друг огромен приоритет това е борбата с корупцията, в днешният ден Парламента отхвърли ветото на президента. Убедена съм, че и партньорите одобряват инстуционалната рамка, която сме предприели.
Водещ: Ще го оценим по резлутатите. Сега е рано да кажем.
Цецка Цачева: Съгласна съм с вас. Но начинът по който той бе приет с широко публично обсъждане, с участие на неправителствения сектор, с участие на магистрати ще доведе до резултати.
Водещ: Кажете ми неща, които ще промените в НПК и в Наказателния кодекс? Какво правите с децата и родителите?
Цецка Цачева: По тази тема първо работим приоритетно в рамките на председателство. Но има разбира се контекст и в наказателното право. Приоритет за нашето председателство е зачитане решенията на една държава, те да имат изпълнителна сила в друга държава.
Водещ: Защо да вярвам, аз на кипърския съд, че го е присъдил на кипареца, а не на бългаката, която казва, че са измамени.
Цецка Цачева: Защото трябва да имаме взаимно доверие, когато сме хармонизирали законодателството си. Това е една сложна материя, по която работят високо юридирани специалисти.
Водещ: Вие се надявате на резултати, аз се надявам да не приемете Инстанбулската конвеция. Но вие бяхте в Европа, казахте, че я ратифицираме. Какво ще правим с нея?
Цецка Цачева: Съжалявам, че вероятно няма да разпологаме с достатъчно време. Аз съм убедена, че мога да ви убедя в необходимостта от ратифирането на Конвенцията.
Водещ: Дайте аргументите. Само питам за „третия пол“.
Цецка Цачева: За конвенция, която е 35 страници, има обяснителен доклад 75 страници, в който ясно се казва, че това определение за пол е само за нуждите на Конвенцията и че не става никъде дума за традиционните легални дефениции на мъж или жена.
Водещ: Г-жо министър, вие сте министър на правосъдието. Освен това знаете, че ние ратифицираме Конвенцията, а не обяснителния доклад.
Цецка Цачева: Естествено, но трябва да я ратифицираме със смисъла, който се влага в нея. Не знам защо се измести центъра на дебата.
Водещ: Защото пише, че пол е социалне констурт.
Цецка Цачева: Защото може би 99, 9 % конвенцията говори за равноправеност на половете, предотвратяване на социални стереотипи, които съществуват и днес.
Водещ: Чудесно. Какви са?
Цецка Цачева: Например мястото на жената, например в семейството.
Водещ: Ами да кажем жена. Защо го наричеме трети пол?
Цецка Цачева: Защото оригиналът е на английски, преводът е направен от Съвета на Европа
Водещ: Ние имаме превод и тук.
Цецка Цачева: Не, нямаме. Преводът е направен от Съвета на езиците на всичките държави. Искам да кажа ясно, че всичките 28 членки на Ес са подписали Конвенцията. От тях 17 са ратифицирали, а другите са в процедура. Работи се по този въпрос. П време на изслушването във вчерашния ден имах сериозно поставени въпроси. Това е основен въпрос и на Комисията, и на целия Съюз като цяло. Защото чл.2, който говори за върховенството на правото, за правата и свободите това е първият толкова мащабен документ, който говори за защита на жени и на млади момичета.
Водещ: Но пол е определен като джендър. Основан на джендър, а не на пола.
Цецка Цачева: В правото, за да се извлече точното послание на едно понятие, не точния превод, а да се търси смисъла и тълкуването в контекста трябва да се търси и във всички останали документи. Притесненията са неоснователни.
Водещ: Защо
Цецка Цачева:Ще имаме възможност в Парламента на дебат.
Водещ: Добре. Вие за тази Конвенция ли сте?
Цецка Цачева: Да, за съм.
Водещ: Добре де. Не ви ли притеснява, че ако един мъж, смята че е жена по тая конвенция той попада в това определение джендър. Нали така?
Цецка Цачева: Аз не мога да разбера защо, не искам да ви засегна. Но мисля, че много примивно се дават примерите. Питаха ме народни представители от Парламента, ще изменяме ли Конституцията, ще изменяме ли легалната дефиниця за това що е брак. Не няма да се случат тези неща. Пак повтарям държави, които вече са ратифицирали, са на ясно. А и всички, които сме работили по този документ от 2014г.
Водещ: Аз вярвам, че всичко в частта с насилието е перфектно. Но защо трябва да въвеждаме това понятие?
Цецка Цачева: Това е съдържанието.
Водещ: Има и друго. Този член 3.
Цецка Цачева: Член 3, дава легалните дефиниции, след което се казва, че тази дефиниция е само за нуждите на тази Конвенция.
Водещ: След което се казва, че трябва мъже и момчета да бъдат възпитавани в този дух.
Цецка Цачева: Това категорично не е вярно.
Водещ: Член. 8
Цецка Цачева: Първо Конвенцията не ни задължава. Това има за цел от ранна възраст момченцата и момиченцата от ранна възраст да знаят, че те са равнопоставени. Че в едно семейство на момечнцето не може да се гледа като на втора ръка човек. Това е смисълът.
Водещ: Защо не казва, че момчета и момичета се възпитават, а казваме, че е основано на този прослувут джендър?
Цецка Цачева: Това, което е обмислено при приемането, при дебатите, които вървят. Конвенцията е подписана от Европейския съюз на 13.06.2017г. В момента предстои окончателното й приемане. Изключително полезно е да се запознаем с обяснителния доклад. Не случайно е приет толкова голям документ.
Водещ: Той няма да бъде закон, ще бъде Конвенция.
Цецка Цачева: Винаги когато се тълкува една норма се търси авторското тълкуване, а не свободна интерпретация.
Водещ: Като прилагате тази Конвенция няма ли да промените Наказателен кодекс и други закони?
Цецка Цачева: В някои закони ще има промени. За това сме внесли законопроекта с резерви. Но всеки законопроект ще има предварителна оценка, ще има широк дебат.
Водещ: Да ме викнете на тоя дебат.
Цецка Цачева: Първи сте ми в списъка.
Водещ: Много ми е важно.
Цецка Цачева: Очаквам от вас да изнесете основния доклад.
Водещ: Добре, благодаря ви.