Усилено готвят концесията на пристанищните терминали | 17.11.2017 00:00 | Стандарт | стр. 16

Белчо ЦАНЕВ
Съоръженията имат ключова позиция в два от паневропейските транспортни коридори
Дирекция "Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия" в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията усилено подготвя процедурите за отдаване на концесия на 4 пристанищни терминала в Русе. Два от тях са част от "Пристанищен комплекс Рус": терминал "Русе-изток-1" с 8 корабни места (от 1 до 8) и "Русе-изток-2" с 6 корабни места (от 9 до 14). Под пара се подготвя и отдаването на концесия на терминал "Русе-запад", който също беше част от "Пристанищен комплекс Русе", но вече се стопанисва от ДП "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ). Концесионер ще се търси и за т.нар. терминал "Зимовник", който не е довършен.
Работата по подготовката на концесионните процедури тече под пара, но е толкова много, че обявяването на конкурсите със сигурност няма да стане до преди януари догодина, обясниха за "Стандарт" експерти от МТИТС.
Предстоящите търгове със сигурност ще привлекат много кандидат-концесионери, тъй като силните страни на терминалите са много
Преди всичко всички те заемат ключова позиция в два от структурираните преди 24 години паневропейски транспортни коридори:
коридор VII - Рейн - Майн - Дунав и
Коридор IX - Хелзинки -С. Петербург - Москва - Букурещ - Русе - Александруполис.
Отдаваните на концесия 4 русенски пристанищни тер-
минали лежат и на международния транспортен коридор TPACEKA, който тръгва от Централна Азия и обхваща 15 държави, сред които Казахстан, Азербайджан, Иран, Азербайджан, Украйна, Турция, Румъния и България.
Три от четирите терминала са високо развити мултимодални центрове за връзка между три вида транспорт -воден, сухопътен и железопътен.
Със своите два терминала "Русе-изток" е най-голямото пристанище в българския участък на Дунав. То е и единственият дунавски порт у нас, в което при високи нива на водите могат да бъдат приемани и речно-морски кораби. Двата терминала имат капацитет за обработка на големи товари до 60 тона, а чрез 100-тонен плаващ кран - и на по-тежки и нестандартни товари.
Двата терминала на пристанище "Русе-изток" разполагат с 15 800 кв.м. закрита складова площ и още 190 500 кв.м. открити складови площи. Още по-голям плюс е резервната площ от 825.5 дка, която дава огромни възможности за бъдещо развитие на пристанището. В Генералния план на порта са предвидени и територии за изграждане и на модерни зърнен и контейнерен терминал, които ще са сред задълженията на концесионерите.
Другият атрактивен за кандидат-концесионерите терминал е "Русе-запад". Той разполага с 12 корабни места, 28 700 кв. м открити и 8 900 кв. м закрити складови площи. На 18 септември 2013 г., след продължителна проверка на КЗК, беше сключен концесионен договор за срок от 35 години с консорциума "Пристанищен терминал Русе-запад" ДЗЗД, една от фирмите в който, спо-
ред осведомени, била близка с екебанкера Цветан Василев. В началото на февруари 2015 г. обаче Министерският съвет реши да прекрати договора за концесия поради неизпълнение на задълженията на концесионера. Оттогава оператор на терминал "Русе Запад" е ДППИ, както повелява законът за пристанищата.
Друг плюс за тези три русенски пристанищни терминала е, че те разполагат с предостатъчен капацитет за обработка на генерални, насипни и наливни товари, на контейнерни и автомобили. По последни данни се използва едва 60% от капацитета на инфраструктурата и наличната претоварна техника, сочат данни в ДППИ.
Интерес се очаква да бъде проявен и към изкуствения лиман за зимуване на плавателни съдове, построен близо до Дунав мост, станал печално известен в Русе като "Зимовник". Проектът за изграждането му отдавна се провали поради безсмислието му и липсата на средства и Зимовникътстои недовършен вече повече от 12 години. В него бяха инвестирани над 7 млн. евро от предпри-съединителната програма ФАР и държавния бюджет, но се оказа, че интерес към зимуването на кораби в него не проявява никой. Сега един бъдещ концесионер, ако разбира се, се появи такъв, ще трябва да довърши зимовника, след което да го експлоатира срещу заплащане на такси от корабособ-ствениците. Зимовникът беше проектиран да осигурява безопасно презимуване на 39 кораба при газене до 3.50 м, но според експерти след разширение той ще може да поема и до 50 кораба.

Виж
Виж цяла страница