Ангел Забуртов: Внедряваме най-модерните технологии в пристанищата ни | 19.12.2017 00:00 | сп. Икономика | стр. 110

Ангел Забуртов е генерален директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура", което управлява инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт и предоставя услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването. Специализирал е пристанищен мениджмънт в Сингапур и САЩ, мениджмънт на контейнерни терминали в Кралство Белгия. Завършил е специализиран курс по висш пристанищен мениджмънт към Международната морска организация на ООН. Член е на Изпълнителния комитет на Европейската организация на морските пристанища - European Sea Ports Organisation (ESPO), и национален представител в Международната асоциация на пристанищата - International Association of Ports and Harbours (IAPH). Вицепрезидент е на Асоциацията на черноморските и азовските пристанища (BASPA).
- Г-н Забуртов, как Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура" изпраща 2017 година?
- ДП „Пристанищна инфраструктура" изпраща една динамична година, изпълнена с много работа, отговорности и предизвикателства. Имахме много задачи за вършене, но усилията ни бяха възнаградени. Получихме международно признание на престижното събитие „Пристанища и корабоплаване по Черно море 2017", което се проведе през месец май в гр. Батуми, Грузия, за постиженията си в областта на модернизирането и усъвършенстването на водния транспорт. Представихме реализираните от ДППИ проекти за навигационно обслужване по море, Географската информационна система за управление на пристанищата и др. пред повече от 200 международни експерти от морския бранш. Внедрените у нас съвременни системи за управление на корабния трафик предизвикаха голям интерес от страна на делегатите. Те оцениха високо постигнатите от нас резултати във връзка със стимулиране развитието на превозите на товари и пътници, облекчаване административното обслужване на бизнеса, подобряване планирането на посещенията в българските пристанища и съкращаване на времето за товаро-разтоварни операции, което може само да ни радва. Може дори да се похвалим, че следващата година форумът ще се проведе за пръв път в България. Варна ще е домакин на събитието, а ДППИ ще бъде организатор от българска страна, което е голяма чест и признание за нас. През ноември на награждаване по случай Световния ГИС Ден получихме най-престижното международно отличие в областта на ГИС технологиите за внедрената Интегрирана информационна система за мониторинг на Черно море. Проектът на ДППИ беше отличен сред повече от 100 000 международни проекта в сферата на ГИС технологиите. Това е поредното отличие за системата. Тя е носител на още две награди: за изключителни заслуги в областта на геопространствените технологии у нас и за специален принос за развитието на екологични модерни технологии. МИС на Черно море функционира успешно вече година и половина. Това е първата по рода си в България изключително комплексна информационна система за мониторинг в реално време на Черно море. Предстои и да бъде надградена с множество нови функционалности и да се интегрира r. с други външни системи.
Наскоро приключихме обновлението на пристанищен терминал Видин-Център, което отбелязахме с официално събитие във Видин. Рехабилитацията на пристанище Видин и в частност пристанищен терминал Видин-Център започна още през 2012 г. Към днешна дата терминалът е напълно обновен и модернизиран и се е превърнал в зона за отдих като продължение на Дунавския парк на гр. Видин. Това е естествено продължение на инициативата на ДППИ за отваряне на пристанищата към градовете и вписването им в градската среда чрез създаване на зона за обществен достъп.
- Значи можем да обобщим, че годината е била успешна за ДППИ?
- Според мен важното е да си вършим работата както трябва и да оставим на другите да преценят дали сме се справили, вместо да се самооценяваме. Само така оценката ще бъде обективна. Мисля обаче, че обратната връзка, която получаваме, е добра. Преди известно време имахме посещение на Пристанище Бургас от официална делегация от Комисията по транспорт и туризъм на Европейския парламент. Всички останаха доволни от това, което видяха, което е показател, че вървим напред. В този смисъл мога да кажа, че годината е била успешна.
- В началото на годината ДППИ внедри SAP ERP 6.0 за управление на бизнес процесите си. Как се промени работата на предприятието?
- Разширяването на обсега на дейността ни доведе до необходимостта от тази стъпка напред - внедрихме Интегрирана информационна система за планиране и управление на ресурсите, базирана на едно модерно софтуерно решение за управление на бизнес процеси. Като резултат имаме видимо подобрение на качеството и ефективността на управление в предприятието. Бих могъл дори да кажа, че SAP ERP подобри работата ни във всички направления и цялостното управление на изпълняваните от ДППИ проекти се оптимизира.
- По какви проекти работихте през годината?
- Работим по няколко проекта за развитие на водния транспорт. Проект RIS СОМЕХ, на който ДППИ е бенефициент за България, цели въвеждането и устойчивото функциониране на речните информационни услуги в рамките на дунавския коридор. Изпълнението му ще доведе до по-добро планиране на превозите по вътрешните водни пътища, намаляване на времето за чакане и пътуване, ефективно изпълнение на вътрешното корабоплаване и намаляване на административните бариери. Партньори сме по проектите DBS Gateway Region и DAPhNE, съфинансирани по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020". Проект DBS Gateway Region има за цел да подпомогне сътрудничеството между всички заинтересовани страни - пристанищни власти, публични органи, университети, предприятия, спедитори и др., с оглед повишаване привлекателността на региона на река Дунав и Черно море по отношение на водния транспорт. Така регионът ще се превърне в „портал", свързващ Централна Европа и Черно море с Каспийския регион и Далечния изток. Реализацията на проект DAPhNE цели да улесни развитието на дунавските пристанища като екологично чисти, леснодостъпни мул-тимодални центрове за транспортната система на региона, и да ги превърне в икономически центрове, функциониращи като катализатори за икономически растеж и създаване на нови работни места. Дейностите по проекта са насочени към подобряване на пристанищното законодателство и финансиране на пристанищните инвестиции, административни процеси, бизнес стратегии, както и стратегии за развитие на пристанищната инфраструктура и съоръжения. С реализацията на DBS Gateway Region ще бъдат изведени конкретни насоки, на база на които ще се изготвят регионални планове за действие, които да включват предложения за конкретни инфраструктурни проекти, а изграждането на Мрежа на дунавските пристанища по проект DAPhNE ще даде възможност на портовете да достигнат пълния си потенциал на оживени икономически центрове. От началото на годината функционира системата за електронна обработка на документи при пристигане и отплаване на кораби във и от речните ни пристанища, известна още като Single Window по река. Системата е съвкупност от технически средства и обслужващ персонал в структурата на ДППИ, като изпълнява функциите за обслужване на „едно гише" за събиране, обработване и съхраняване на документи и сведения за кораби, които пристигат и/или напускат дунавските ни пристанища. Single Window осигурява електронно предаване на данни до и от отговорните институции и позволява електронен достъп на регистрираните външни потребители до информацията. Системата е разработена на базата на софтуер, собственост на ДППИ, който е тестван, надграден и пригоден към нормативните изисквания на река. Изготвяме и предпроектно проучване за изграждане и въвеждане в експлоатация на Система за електронен обмен на информация в българските пристанища - Порт Къмюнити Систем. Става въпрос за стандартизирана електронна платформа, която свързва няколко информационни системи и позволява интелигентен и сигурен обмен на информация между заинтересованите страни. Платформата цели подобряване конкурентоспособността на морските пристанища и оптимизиране и управляване на пристанищни и логистични процеси чрез единно подаване на данни. Порт Къмюнити Системите предоставят разнообразие от услуги, като например бърз и ефективен обмен на информация, електронна обработка на митнически декларации и цялата информация относно внос и износ на товарите, както и данни за пасажерите от круизните кораби.
- Какво предстои през 2018-а?
- Предстои да приключим предпроектното проучване, за което вече споменах, и да започнем изграждането на Порт Къмюнити Систем. Стартира също и проект за териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове - VTMIS - Фаза 4, чиято основна цел е подобряване управлението на корабоплаването и безопасността в морските пространства. Това е надграждащ проект. С реализацията на VTMIS - Фаза 3 се увеличи зоната на покритие и наблюдение върху морските пространства с технически средства и всички подсистеми бяха интегрирани в единна национална морска информационна система, свързана с общоевропейските структури. Както знаете, в Бургас и във Варна може да се похвалим с едни от най-съвременните системи за управление на корабния трафик. В процес на подготовка е и проект, чиято цел е осъществяване на преглед на съществуващите и идентифициране на нуждите от въвеждане в експлоатация на нови пристанищни приемни съоръжения за отпадъци, резултат от корабоплавателна дейност, както и на средствата за превенция и борба с нефтените разливи в акваторията на пристанищата. Стремежът е да се постигне устойчиво развитие на портовете по отношение на опазване на околната среда и информационното обслужване и наблюдение на екологичната обстановка, свързана с корабоплаването. Разбира се, продължават да текат и регулярните ни дейности като проектиране, изграждане, развитие, поддръжка и рехабилитация на пристанищната инфраструктура, вълнозащитните и брегоукрепителни съоръжения - ремонт на вълноломи, рехабилитация на кейови стени, постигане на проектни параметри на пристанищните терминали по отношение на дълбочина на газене. Отговорностите ни са големи, но удовлетворението от постигнатите резултати е още по-голямо. Те са видими и показват, че имаме подготовката и възможностите да посрещнем предизвикателствата на новата 2018 година.
***
Текст под снимка
Ангел Забуртов получава награда на Световния ГИС Ден за внедряването на Интегрирана информационна система за мониторинг на Черно море
12.2017

Виж
Виж цяла страница

Виж Виж цяла страница
Виж Виж цяла страница
Виж Виж цяла страница