ПОДПИСВАТ НОВИ ДОГОВОРИ по ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА | 23.03.2016 00:00 | Марица Изток | стр. 1

СРОКЪТ НА КОНТРАКТИТЕ ОТНОВО Е ПЕТ ГОДИНИ
Нови договори за изпълнение на обществен превоз на пътници по утвърдените автобусни линии по общинската и републиканските схеми подписват превозвачите. Срокът на старите контракти от пет години изтича
и това налага тяхното подновяване.
Общинска комисия разгледа офертите по откритите процедури, съгласно изискванията на Закона за обществените порьчки, за курсовете по няколко направления.
"Елит Транс-14" ООД ще кара пьтници до Нова Загора и кв. "Гипсово"-Бели бряг-Трояново-Любеново. Същата фирма се заема и с превоза на хора по маршрутите "Несебър - Раднево и Раднево -Даскал Атанасово - Диня.
ДЗЗД "Евро Транс" ще ни вози до София - Раднево, Раднево - Ковачево и Раднево -Полски градец. Запазват се досегашните цени на билетите, като при абонаментните карти се прави 20% отстъпка. До морето ще ходим срещу 18 лева, до столицата срещу 19,50 лева, а до Нова Загора за 3,50 лева.
По същата процедура предстои да минат и други автобусни линии, включени в транспортната схема.

Виж
Виж цяла страница

Виж Виж цяла страница