ДП „Пристанищна инфраструктура" внедри мониторинг на Черно море в реално време | 26.05.2017 00:00 | Строител | стр. 5

Десислава БАКЪРДЖИЕВА
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура" (ДППИ) внедри първата по рода си в България информационна система за мониторинг на Черно море в реално време. Тя беше представена на заключителната конференция от генералния директор на ДППИ Ангел Забуртов. На събитието присъства зам.-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Велик Занчев. Интегрираната система е реализирана с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014 в рамките на програма „Иновации в зелената индустрия" в България. Общата стойност на проекта е 1,5 млн. евро, от които 1,275 млн. евро са безвъзмездна финансова помощ, а останалите 225 хил. евро са национално съфинансиране. Изпълнител е консорциумът „СТЕМО-ЕСРИ", който е използвал успешните практики на Норвежката брегова администрация в разработването и управлението на системата Barent- Watch. Интегрираната система за мониторинг на Черно море е изградена под формата на уеб портал (https://rn.isbs.bgports. bg), поддържащ множество специализирани уеб ГИС приложения. Тя позволява събирането на данни в реално време от изключително голям брой източници, включително и от европейската програма „Коперник". Чрез нея се интегрират и обработват данни от сензори за автоматично измерване на параметрите на морската вода и атмосферния въздух.

Виж
Виж цяла страница