Въведоха електронен регистър и при маневрите на корабите | 15.11.2016 00:00 | Черно море | стр. 6

СТЕФАН ДЕНКОВ
Проектът е финансиран от Европейския съюз по линия на трансевропейската транспортна мрежа
Пристигащите, отплаващите и маневриращите търговски кораби в морските ни пристанища вече се водят в електронен регистър. С негова помощ се планират техните движения в териториалното море, при подходите към пристанищата и в пристанищните райони. Това съобщи за в. „Черно море" Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура".
В периода от 2014 г. до септември 2015 г. ДП "Пристанищна инфраструктура" в лицето на дирекция "Ръководство на корабния трафик -Черно море" беше разработен и внедрен в експлоатация софтуерен инструмент, подпомагащ планирането на пристанищните операции в тяхната навигационна част. Това стана в рамките на Европейски проект AnNa (Advanced National network for Administrations) за лансиране и внедряване на концепция за електронна обработка на корабна документация "На едно гише" (Maritime Single Window).
Днес, една година след въвеждането в експлоатация на внедрените електронни информационни системи в морския ни транспорт, резултатите са повече от добри, категорични са експертите в ДП "Пристанищна инфраструктура". Отчита се реално подобрение в организацията на пристанищните навигационни операции. А също и на задължителния документооборот на корабите, което води до улесняване на административните услуги, намаляване на престоя на корабите в пристанищата и подобряване на ефективността на морския транспорт като цяло.
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз по линия на Трансевропейската транспортна мрежа (Trans-European TransportNetworkTEN-T). Софтуерът, носещ названието MOVER, използва част от наличните данни за посещения на кораби в информационната система "Национален център за електронен документооборот в морския транспорт".
Данните се подават автоматично
до заинтересованите участници в процеса, включващ планиране на времето за извършване на маневра, пилотаж, влекачни и швартови услуги, навигационно осигуряване от страна на VTS, коментари и разрешения от страна на НА "Морска администрация" и др. Уточняването на детайлите и координацията се извършват в реално време в диалогов режим между всички участващи фирми и институции, като информацията се филтрира по ролев принцип.
Главната функция на софтуера е в това, че управлението на маневрите на кораби сега се осъществява чрез споделяне между участниците на цялата информация за планираното време и място на маневрата, готовността на пристанищни терминали, влекачи, пилоти и швартови организации и т.н. към дадения момент, твърдят експертите от ДППИ.
Целта на разработването и внедряването на системи за електронна обработка на корабна документация и планиране на пристанищните операции в нашите пристанища е да се осигури възможността България да изпълни изискванията на Директивата 2010/65/ на ЕС, коментира Ангел Забуртов. Тя се отнася за даването на сведения за корабите и създаването на предпоставки за опростяване и хармонизиране на административните процедури, прилагани по отношение на морския транспорт. А това става чрез създаването на стандарт за електронна обработка и разпространение на информацията и чрез рационализиране на процеса по докладване на формалностите. За да се постигне това, в България е създадена цялостна информационна среда, част от която е и софтуерът за планиране на маневрите MOVER. Тази мрежа е свързана с Европейската информационна система за морска безопасност SafeSeaNet, с информационните системи на пилотските станции, някои буксирни компании, агентийски фирми и други електронни системи.

Виж
Виж цяла страница