Обсъждаха пътната безопасност в общината | 07.12.2016 00:00 | Марица Изток | стр. 2

Близо дванадесет постъпили предложения се разгледаха преди седмица на редовното заседание на Комисията по безопасност на движението по пьтищата в община Раднево. То бе водено от председателя й Светослав Маринов, зам.-кмет на администрацията.
На срещата бяха разгледани молби за обезопасяването на пътни и пешеходни отсечки и предложения за поставянето на технически неравности. По време на работата бяха обсъдени позитивни решения за по-голямата пътна безопасност. Единодушно се приеха повечето препоръки, направени от органите на МВР. За предотвратяване на ПТП ще бъде монтиран знак за предимство "Б2 STOP" в района на кръстовището на улиците "Яне Сандански" и "Поп Минчо", както и в западния край на ул. "Минчо Стоянов" в града. С цел осигуряване на повече места за паркиране по главната улица ще бъде демонтиран знак "В28" в участъка от кръстовището с ул. "Димитър Благоев" до това на ул. 'Тачо Даскалов". Същият ще бъде поставен, където има необходимост - на кръстовището на ул. "Спортна среща" до кръстовището с ул. "Димитър Благоев". Всички членове дадоха зелена светлина за поставянето на преграда за внезапно излизане на деца на пътя, както и изкуствен ограничител на скоростта в западния край на ул. "Крайречна" до Второ ОУ. Ще се поднови част от хоризонталната маркировка в района на ПГ "Св. Иван Рилски", както и около ул. "Георги Димитров" от двете страни на кръстовищата с ул. "Радост" и "Юрий Гагарин" и от западната страна с ул. "Петко Недялков". Одобри се и монтирането на знака, указващ забрана за престой и паркиране в участъка на кръстовищата на ул. "Георги Димитров" и "Спортна" и "Георги Димитров" и "Димитър Благоев". С пълно съгласие се взе решение за поставянето на пътно огледало за увеличаване на видимост и подобряване на безопасност на движение в участъка от пътя село Знаменосец - разклон към Българене. Пътен знак "Г 11" ще се монтира на разклона от Тополяне за Знаменосец и Ковач, а подменени ще бъдат знаци "Б 1" и "Д 25" на разклона от Тополяне за Раднево. По предложение на тополянския кмет ще се сложат в населеното място указателни табели пред ограничители за скорост, както и два броя знаци "А 19", където се намира входът и изходът на детската площадка в селото. Единственото отхвърлено предложение бе на живущите на ул. "Минчо Стоянов" № 4 за поставянето на гърбици от двете страни на блока. По мнение на членовете в комосията Раднево е сред градовете с най-много такива неравности и това на указания район ще затрудни допълнително движението по уличното платно.
Боряна АЛЕКСАНДРОВА

Виж
Виж цяла страница