Варна е домакин на престижно световно събитие в морския транспорт | 19.02.2018 00:00 | 24 Часа | стр. 9

От 21 до 23 май под егидата на държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура" във Варна ще се проведе Седмата международна конференция-изложение „Пристанища и корабоплаване по Черно море 2018". В престижното събитие се очаква да вземат участие над 300 представители на изявени световни компании от морския бранш - превозвачи, товародатели, логистични компании, оператори на пристанищни терминали, доставчици на пристанищно оборудване и услуги от близо 20 държави, сред които Италия, Германия, Белгия, Румъния.
Емблематичният форум се провежда за първи път в България.
Целта на конференцията е да се анализират най-новите световни казуси в морския транспорт и логистиката, да се насърчи транспортът на контейнери в Черно море и стратегиите за развитие на транспортния пазар, да се адаптират нови технологии за обработка на контейнерите от черноморските пристанища и да се повиши конкурентоспособността на портовете в района въз основа на регионалното сътрудничество между различните организации.
На събитието ще бъдат представени постижения на доказали се в морския бранш компании и организации. Домакинът на форума ДП „Пристанищна инфраструктура" ще представи своите постижения в модернизирането на морския транспорт. Акцент ще бъде поставен върху внедрените в България съвременни системи за управление на корабния трафик, които са ярко доказателство за постигнатите високи резултати в корабоплаването и навигационното обслужване. ДППИ ще представи и успешни практики, свързани със стимулиране развитието на превозите на товари и пътници, облекчаване административното обслужване на бизнеса, подобряване планирането на посещенията в българските пристанища и съкращаване на времето за товаро-разтоварни операции.
В рамките на форума международните специалисти ще обсъдят съвременните тенденции в пристанищния бизнес, текущата и прогнозна регионална търговия, ще направят макро- и микроикономически прогнози за развитието на Черноморския регион. Конференцията предоставя отлична възможност за обмен на световно ноу-хау и успешни практики, а изложението ще бъде поле за изява на водещи експерти, които ще представят най-съвременните технологии в пристанищната индустрия и информационните технологии.

Виж
Виж цяла страница