Изостава износът на царевица и слънчогле, | 11.03.2016 00:00 | Български фермер | стр. 37

Експортът на пшеница е с 51,3% повече от миналогодишния
През Пристанище Варна (откъдето обикновено се осъществява основна част от износа на зърнени и маслодайни култури) са изнесени 22,5 хил. тона пшеница, докато експортът на ечемик и рапица остава в застой.
Общото количество пшеница, изнесено през порта за периода 01.07.2015 г. - 28.02.2016 г., възлиза на 1 365,7 хил. тона, което е с 51,3% повече спрямо същия период на предходната маркетингова година.
От друга страна, износът на ечемик и рапица изостава, съответно с около 29% и 44% на годишна база.
"Пристанище Бургас" ЕАД, опериращо на терминал Бургас - Изток 1, отчита експорт на едва 6 хил. тона пшеница и 3,2 хил. тона ечемик. През терминала все още не е реализиран износ на рапица.
Общо за периода 01.09.2015 г. - 28.02.2016 г., износът на царевица през Пристанище Варна изостава с 67,9% на годишна база, а този на слънчоглед - с 28%, като през последната седмица на пристанището не са преминавали товари с двете култури.
През "Пристанище Бургас" ЕАД засега не е реализиран износ на царевица и слънчоглед.
Вносът на зърнени и маслодайни култури традиционно е ограничен,като от 01.07.2015 г. до 28.02.2016 г. не е осъществяван такъв през наблюдаваните пристанищни терминали във Варна и Бургас.

Виж
Виж цяла страница