Навършват се 55 години от въвеждането на първия ел. локомотив | 17.02.2016 00:00 | Марица Изток | стр. 4

В РУДНИК 1 ВЪЗСТАНОВЯВАТ 34-ГОДИШЕН МАКЕТ НА ЕЛЕКТРОВОЗ, ИЗРАБОТЕН В ТМАОР
След няколко седмици в участък "ЖП транспорт" на рудник "Трояново 1" ще се съберат работещи и ветерани, за да отбележат по традиция 55 години от въвеждането в експлотация на първия електролокомотив. Всички трудещи се са започнали да се готвят за
годишнината отдалече. Така е, когато обичаш професията си и цениш всяка нишка с миналото, и по този начин проправяш път към бъдещето. Преди година група ентусиасти се заемат с макет на електровоз, изработен преди 34 години от ученици на тогавашния ТМАОР "Инж. Иван Бънзаров" в Раднево. Иван Стефов, Динко Стоянов, Христо Стоянов, Иван Тенев, Митко Митрев и Иван Паришев в продължение на четири годи-
ни работят върху него заедно с курсовия си ръководител Йорданка Вълчева. Сръчни са ръцете на младите кръжочници по жп транспорт с ръководител Милко Минев от випуск
1982 година. Мострата е завършена от Иван Караманов - учител "Експлоатация и ремонт на ел. локомотиви" в техникума. Реалният прототип е действащ и в момента е основна тягова единица, осъществяваща превоз на вагони, натоварени с добити въглища
в рудниците на "Мини Марица- изток" до консуматорите: "ТЕЦ Марица изток 2" ( най-големият консуматор), "AES Гълъбово", ТЕЦ "Контур Глобал" и "Брикел".
Шаблонът на електровоза е в мащаб 1:10. Всички негови детайли са изработени с подръчни материали - пластмаса, текстолит, ламарина, тел и други. Той се е намирал години наред в комсомолския клуб в рудник "Трояново 1". След това е преместен в дизелово
депо в гара "Разделна" на рудника в кабинета по "ЖП транспорт". Възстановеният с общи усилия макет вече е в назначението на"Ел. локомотивно депо" при рудник 1.

Виж
Виж цяла страница