Кръщават летището в София на Асен Йорданов | 12.02.2016 00:00 | Всеки ден | стр. 8

Новото име на летище София вероятно ще е „Асен Йорданов". Вчера предложението бе официално представено и пратено на всички държавни институции. В предишни години имаше различни предложения за смяна на „Враждебна" с „Джон Атанасов", „Левски", „Желю Желев" и „Димитър Списаревски". Общността на летците обаче избра първият български авиоконструктор да бъде името на аерогарата. Миналата година бе отбелязана 100-го-дишнината от създаването на първия самолет в България.

Виж
Виж цяла страница