Обичайните заподозрени искат да строят „Хемус" | 24.08.2016 00:00 | Стандарт | стр. 9

Наталия МАЛЧЕВА

Сред 11 -те кандидати основно преобладават българските фирми

Обичайните заподозрени консорциуми и компании искат да строят новата отсечка от магистрала "Хемус" между Ябланица и Боаза. Прогнозната стойност за изграждането на 9,3-те километра от аутобана е 80 млн. лв. Ще бъде избран изпълнителят, подал икономически най-изгодната оферта. По пътя шофьорите ще се движат с до 140 км в час. Магистралният участък трябва да бъде построен за 2,5 г. 11 кандидати са подали документи за участие в търга, стана ясно вчера при отваряне на офертите за проектиране и строителство в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура". По-голяма част от тях са български фирми, които играят самостоятелно или в обединения. В търга сами са избрали да играят българските компании "Трейс Груп Холд" АД, "Иса 2000" ЕООД и "ПСТ Груп" ЕООД. Родната фирма "Главболгарстрой инфраструктурно строителство" е подала оферта заедно с "Щрабаг - България". В кандидата ДЗЗД "Хемус Верде" влизат родните "Автомагистрали АД" и "Пътпроект" ЕООД. В обединението "Геопът Хемус" участват също две български фирми -Геострой" АД и "Пътстрой 92" АД. Консорциумът "ХБВ Ябланица" ДЗЗД също е изцяло български и включва "Хидрострой" АД, "Водстрой 98" АД и "Пътстрой". В търга участва и гръцката компания "Актор", която построи участък от магистрала "Тракия". Българо-испанското обединение "Автомагистрала Хемус 1" се състои от испанската "Асигния Инфраеструктурас", "АБ" АД и "Мегаинвест Холд" ЕООД. ДЗЗД "Автомагистрала Хемус Инженеринг" включва българските "Агромах" ЕООД, "Пътища Пловдив" АД, "Водно строителство - Благоевград" АД и италианската фирма "Оброслер Кав Пиетро" ООД. Българи и казахс-танци пък си партнират в "Строители и Автома гистрала Хемус". В дружеството участват българските "Интегрални строителни системи" ЕООД, "Интерпром" ЕООД и "Трансконсулт", както и казахската компания "Тодини Централ Азия".

***

Текст под снимка

11 са кандидатите в търга за строителство на отсечката от магистрала "Хемус" между Ябланица и Боаза. Вчера в пътната агенция бяха отворени проектите и техническите оферти на кандидатите

Виж
Виж цяла страница