Българите посягат на живота си най-често заради конфликти е семейството | 28.12.2016 00:00 | Сливенски новини | стр. 12

Проектът "Подобрени услуги за психично здраве" повишава информираността за депресията, тревожността и самоубийствата
Всеки втори опит за самоубийство в България е свързан с конфликти в семейството, сочат данните на Националния център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) за 2015 година. Самоубийството е комплекс от психологически, социални, биологични, културни и екологични фактори. Причината при 43% от хората, опитали да сложат край на живота си, са проблемите в най-близкото им обкръжение. Сред конфликтите най-чести са тези между съпрузите и с родителите. Втората по честота причина за самоубийстве-ните опити са психичните разстройства (12% от регистрираните случаи), следвани от несподелена любов (8%) и тежко телесно страдание (7%). финансовите проблеми са на шесто място (4%). Заради загуба на работа на живота си посягат 1 -2% от всички, опитали да се самоубият. По данни на Международната асоциация за превенция на самоубийствата (IASP) най-значимият рисков фактор за самоубийство е предходен опит за самоубийство. Психичните разстройства (особено депресии и злоупотреба с алкохол) са основният рисков фактор за самоубийство в Европа и в Северна Америка. Всеки десети опит за самоубийство завършва със смърт. През 2015 г. в България тази смъртност е 9 човека на 100 000 души население. Мъжете умират
3 пъти по-често, отколкото жените, въпреки че жените правят повече опити. Най-висока е смъртността в Североизточния регион на България -12 умира ни я на 100 000 население. Най-ниска е в Северозападния регион - 6 уми-рания на 100 000 население.
Най-често опитват да се самоубият безработните, следвани от пенсионерите и работещите. В България всеки ден се извършват най-малко 8 опита. Смъртността от самоубийства представлява 0,6% от общата смъртност през миналата година. По данни на IASP в световен мащаб процентът на самоубийствата е най-висок при хората на 70 и повече години.
• В световен мащаб самоубийство е петата водеща причина за смърт при възрастовата група 30-49 години през 2012 г.
• В световен мащаб самоубийството е втората водеща причина за смърт при възрастовата група 15-29 години през 2012 г.
Всяка година в света над 800 000 души се самоубиват. Това означава приблизително една смърт на всеки 40 секунди.
Около 70% от хората, направили опит за самоубийство, две седмици преди това са посетили личния си лекар или друг специалист, но въпреки това са посегнали на живота си. Когато страдащият човек бъде насочен навреме към психиатър, в повечето случаи това може да спаси живота му. Опитите за самоубийства в България да намалеят с 10%, е основната цел на проекта "Подобрени услуги за психично здраве1' на НЦОЗА, подкрепен от Норвежкия финансов механизъм и финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Това ще се постигне чрез повишаване на знанието в обществото за тревожността и депресията, които са в основата на повечето от извършените опити за самоубийство. Общоп-рактикуващи лекари, психолози и социални работници са преминали обучение за ранно откриване на тези диагнози. Ще бъдат обучени и експерти от Районните здравни центрове на МЗ, които да работят в училищата по темите депресия, тревожност, агресия и автоагресия. От началото на 2017 година ще заработи онлайн платформа за данните за самоу-бийствените действия. Чрез нея ще се събира и анализира по-пълна и достоверна информация. В ход е ново епидемиологично проучване на честите психични разстройства в България (Епибул 2).
Повишената информираност на обществото за проблемите на психичното здраве ще допринесе за намаляването на стигмата и пренебрежението по отношение на лица с психични разстройства и особено към извършилите опит за самоубийство. В рамките на проекта публична кампания ще запознае хората със симптомите на тревожността и депресията и методите за тяхното лечение. По-точните и навременни анализи, които ще послужат за определяне на здравни политики, ще помогнат за превенция на опитите за самоубийства в България. На 19 декември експертите към НЦОЗА представиха всички дейности на проекта "Подобрени услуги за психично здраве". Екипът изнесе важни данни, които са предпоставка за успешна превенция на състоянията на депресия, тревожност и суицидност.

Виж
Виж цяла страница