Над 2000 деца са в приемни семейства по проекта "Приеми ме 2015" | 21.12.2016 00:00 | Добруджанска трибуна | стр. 1

2053 деца се отглеждат в приемни семейство в 140 общини по проекта "Приеми ме", съобщават от Агенцията за социално подпомагане. Утвърдените приемни семейства в регистъра към 30 ноември 2016 г. са 2183 (2165 професионални и 18 доброволни).
От началото на миналия месец приемни семейства преминаха от Към края на ноември т.г. има сключени споразумения за партньорство със 148 общини. Само през ноември нови 97 деца са настанени в приемно семейство, а за 102 деца настаняването е прекратено. Анализът на данните спрямо предходния месец показва следната динамика: децата, настанени в професионални приемни семейства, са общо с 13% повече; при здравите деца увеличението спрямо предходния месец е също с 13%, а за децата с увреждане - с 22%. Запазва се тенденцията, наблюдавана от началото на годината, за най-голям дял на децата от възрастова група 6-14 г. - около 37 % от общия брой деца. Настанените деца от 0 до 3 г. са близо 32 процента.

Виж
Виж цяла страница